Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2016 η 2η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτεται η πρόσκληση, η ατζέντα και οι σχετικές παρουσιάσεις.