Μάρτιος 2018

Ανοιχτή διαβούλευση για την έξυπνη εξειδίκευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νοέμβριος 2017

3η συνάντηση συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούνιος 2016

2η συνάντηση συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάρτιος 2016

1η συνάντηση συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σεπτέμβριος 2016

1η συνάντηση ολομέλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φεβρουάριος 2014

2η συνάντηση της πλατφόρμας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οκτώβριος 2013

1η συνάντηση της πλατφόρμας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ