Πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2016 η 1η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτεται η ατζέντα,  οι σχετικές παρουσιάσεις και τα πρακτικά της συνάντησης.