Την Τετάρτη 11  Μαίου 2016,  ώρα  15:00 – 17:30,  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 412 της ΓΓΕΤ –  η δεύτερη συνάντηση εργασίας του τομέα Οπτικοακουστικών-Πολυμέσων-Κινηματογράφου, της πλατφόρμας «Πολιτισμός –  Τουρισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Η  Ημερήσια Διάταξη προέβλεπε την παρουσίαση  του  ερωτηματολογίου με όσες   προτάσεις  των μελών της Ο.Ε. είχαν συγκεντρωθεί έως την έναρξη της σύσκεψης. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί των συγκεκριμένων προτάσεων και διαμόρφωση της υποομάδας που θα δρομολογήσει τη συγγραφή  του  κειμένου  εξειδίκευσης των δράσεων.

Η Ο.Ε. διευρύνθηκε επιπλέον με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΠΕ, του ΕΚΚ,  της ΕΜΚΕΘΥ και της  Anemon  productions.

Η σύσκεψη  ξεκίνησε με την ενημέρωση  που έγινε από την  κ. Δ. Φαρμάκη σχετικά με τα πεπραγμένα της προηγούμενης  χρονικής περιόδου, την  διαδικασία  διαμόρφωσης της Πλατφόρμας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  και την πρώτη  φάση εφαρμογής του μηχανισμού της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης   που οδήγησε στη διαμόρφωση των  προτεραιοτήτων του Τομέα  όπως  αποτυπώνονται  στη  Στρατηγική της Ε& Τ  για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3).   Στη συνέχεια η κ. Φαρμάκη ανάπτυξε τον σχεδιασμό  για τη  διαμόρφωση  του  «Πιλοτικού προγράμματος  Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό – 2016» και τις δράσεις που θα περιλαμβάνει  οι οποίες εστιάζονται στους  πυλώνες παρέμβασης  ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ.

Ακολούθησε η  παρουσίαση και η τεκμηρίωση   των προτάσεων των μελών που  είχαν ήδη  συμπληρώσει  το ερωτηματολόγιο   και  υπογραμμίστηκε,  εκ νέου,  η ανάγκη διαβούλευσης  του καθενός  με τον ιδιαίτερο χώρο δραστηριοποίησης του  έτσι ώστε  να  καταγραφούν  αντιπροσωπευτικές  ιδέες-  προτάσεις   της  ευρύτερης  επιχειρηματικής κοινότητας  του συγκεκριμένου  χώρου.

Προτάσεις  συγκεντρώθηκαν  επιπλέον και από τα ακόλουθα μέλη τα οποία για επαγγελματικούς λόγους  δεν  ήταν δυνατόν να  συμμετάσχουν στη σύσκεψη .

 • Κώστας Βαρυμπομπιώτης / BAΡΥΜΠΟΜΠΙΏΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Π.Ιωαννίδης / TETRAGON Ltd
 • Nίκος Γλάρος / ΙΕΛ/ΑΤΗΕΝΑ
 • Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη / ΕΜΚΕΘΥ

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με   τη διαμόρφωση της  υποομάδας συγγραφής του κειμένου  στην οποία αρχικά προσφέρθηκαν να συμβάλουν  τα ακόλουθα μέλη:

 • Γ. Μαρκόπουλος –  Forthnet/εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ
 • Π.Τσόρης- εκπρόσωπος Steficon
 • Γ. Στρογγυλόπουλος-  innovation policy expert
 • B. Aυδίκος – Π. Πάντειο
 • Δ. Τσιαφάκη – Ε.Κ. Αθηνά
 • ΕΥΤΟΠ/ εκπρόσωπος

Επιπλέον,  εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη υποομάδα και οι:

 • N. Γλάρος/ Αθηνά-ΙΕΛ
 • Ι. Τσίρμπας – ΕΚΠΑ
 • Ρ. Μοσχοχωρίτη

Τέλος συμφωνήθηκε η ολοκλήρωση της συγγραφής του κειμένου και  η παρουσίαση και συζήτηση του με τα υπόλοιπα μέλη της Ο.Ε.  να  πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα.