Μάιος 2016

2η Συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας οπτικοακουστικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2016

1η Συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας οπτικοακουστικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούνιος 2016

2η Συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας τεχνολογικών εφαρμογών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούνιος 2016

1η Συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας τεχνολογικών εφαρμογών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συναντήσεις συμβουλευτικών ομάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ /ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΠΤΔΒ) »

Συνάντηση Ολομέλειας της Πλατφόρμας για τους τομείς « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2016

Επιχειρηματική ανακάλυψη 2015

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φεβρουάριος 2014

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβουλευτική Ομάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ