Την Τρίτη  21 Ιουνίου  2016, από 15:00 – 20:00,  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 412 της ΓΓΕΤ –  η δεύτερη συνάντηση εργασίας του τομέα «Τεχνολογικών Εφαρμογών», της πλατφόρμας «Πολιτισμός –  Τουρισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Η.Δ., η σύσκεψη ξεκίνησε με την παρουσίαση των ψηφιακών αποθετηρίων για τον πολιτισμό, από τους εκπροσώπους του ΕΚΤ, οι οποίοι έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο αναζήτησης των δεδομένων στην ιστοσελίδα culture.gr και ανέπτυξαν τις δυνατότητες αξιοποίησης του περιεχομένου.  Κατά τη συζήτηση υπογραμμίστηκε η ανάγκη διερεύνησης της δυνατότητας απελευθέρωσης μεγαλύτερου ποσοστού δεδομένων για εμπορική αξιοποίηση.

Ακολούθησε η  αναλυτική παρουσίαση και η τεκμηρίωση   των προτάσεων των μελών, που  είχαν ήδη  συμπληρώσει  το ερωτηματολόγιο, έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ανταλλαγή απόψεων και εκτεταμένη συζήτηση. Υπογραμμίστηκε, η ανάγκη εστίασης, ομαδοποίησης και τεκμηρίωσης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων κάθε συμμετέχοντα -σύμφωνα με τα κριτήρια της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης- ώστε να διευκολυνθεί η σύνθεση τους κατά τη συγγραφή του κειμένου.

Κατά τη 2η συνάντηση της Ομάδας Τ.Ε. επισημάνθηκε, εκ νέου, η ανάγκη στενής συνεργασίας με το ΥΠΟ για τη διευκόλυνση της παροχής δεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου και την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης δράσεων σε χώρους πολιτισμού. Οι εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού  ενημέρωσαν ότι γίνονται ενέργειες από το ΤΑΠ προς τη συγκεκριμένη  κατεύθυνση  και  διαβίβασαν στα μέλη τη σχετική  νομοθεσία. Παράλληλα προτάθηκε από τη ΓΓΕΤ η σύσταση ομάδας εργασίας ΓΓΕΤ/ΥΠΟ/ΤΑΠ για την από κοινού αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων καθώς και του θέματος της  νομικής προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επίσης, υπογραμμίστηκε και πάλι η ανάγκη πραγματοποίησης σχετικής εκδήλωσης  συνεργασίας/διάδρασης ανεξάρτητων δημιουργών, καθώς και ανάπτυξης πρωτοβουλιών δυναμικής προβολής καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών Πολιτισμού-Τουρισμού-Δημιουργικών Βιομηχανιών.  Η συντονίστρια της πλατφόρμας ενημέρωσε τα μέλη ότι ήδη επικοινώνησε με τον υπεύθυνο προώθησης εξαγωγών της Enterprise Greece, ο οποίος εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συνεργασία και δραστηριοποίηση στον συγκεκριμένο χώρο.

Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων έως τις 8 μ.μ., περίπου 2,5 ώρες  μετά από την προβλεπόμενη ώρα λήξης της. Ολοκληρώθηκε με   τη διαμόρφωση της  υποομάδας συγγραφής του κειμένου  στην οποία προσφέρθηκαν να συμβάλουν  τα ακόλουθα μέλη, εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι συμμετέχουν παράλληλα στην συγγραφή του κειμένου της Ομάδας των Οπτικοακουστικών και θα λειτουργήσουν ως  σύνδεσμος επικοινωνίας  των 2 ομάδων:- ώστε να διευκολυνθεί η σύνθεση τους κατά τη συγγραφή του κειμένου.

 • Γ. Μαρκόπουλος -Forthnet/εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ
 • Μ. Σαραντινός -Steficon
 • Ν. Γλάρος -Ε.Κ. Αθηνά
 • Κ. Κωνσταντινίδης -Postscriptum
 • B. Χαραλαμπίδης -BIOS
 • Tζ. Φωκά -Corallia
 • B. Τσέτσος -Mobics
 • Α. Μαραγκάκη -ΕΥΠ Πολιτισμού
 • Μ. Σαντοριναίος -ΑΣΚΕ
 • Σ. Θωμόπουλος -ΕΚΕΦΕ “Δ”
 • Δ. Τζοβάρας -ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
 • Νίκος Παρταράκης

Τέλος συμφωνήθηκε η ολοκλήρωση της συγγραφής του κειμένου, η παρουσίαση και συζήτηση του με τα υπόλοιπα μέλη της Ο.Ε.,  να  πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου.

Η πρώτη συνάντηση της υποομάδας  συγγραφής του κειμένου ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 15:00, στην αίθουσα 412 της ΓΓΕΤ, με κύριο θέμα τη σύνθεση-ομαδοποίηση των προτάσεων των μελών της Ο.Ε.