Στο πλαίσιο της εφαρμογής  της διαδικασίας  της «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης»  στους τομείς  «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ /ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΠΤΔΒ) πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  της Ολομέλειας  της  αντίστοιχης  Πλατφόρμας  στις 30 Σεπτεμβρίου 2016,  ώρα 09.30-12.30 στο  Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα.

Σκοπός της συνάντησης  είναι η διαμόρφωση  των προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας  των εν λόγω  τομέων  που θα ενσωματωθούν στην επικείμενη προκήρυξη της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης  Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.