Την Πέμπτη  9 Ιουνίου  2016, από 12:00 – 14:30,  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 412 της ΓΓΕΤ –  η πρώτη συνάντηση εργασίας του τομέα «Τεχνολογικών Εφαρμογών», της πλατφόρμας «Πολιτισμός –  Τουρισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Προκειμένου να διαμορφωθεί καλύτερη εικόνα   και να εξοικειωθούν  οι συμμετέχοντες  με τις διαδικασίες,   τους στόχους  της συνάντησης  και το έργο της Ομάδας Εργασίας.

«Τεχνολογικών Εφαρμογών», η συντονίστρια της Πλατφόρμας παρουσίασε αρχικά το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής  Περιόδου 2014-2012, τις  προτεραιότητες του Τομέα όπως αποτυπώνονται  στη  Στρατηγική της Ε& Τ  για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) και στοιχεία της επικείμενης προκήρυξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων  κατά την οποία επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

 • Οι  ιδιαιτερότητες του Τομέα, όπου κυριαρχεί  η απουσία αυστηρών τυπικών μορφών σχέσεων εργασίας. Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι αυτή του ‘project’, όπου οι εργαζόμενοι  λειτουργούν στο πλαίσιο ομάδας ή δικτύου, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Η εργασιακή  ανασφάλεια οξύνεται ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια, λόγω της  οικονομικής  κρίσης  που ταλανίζει τους  δημιουργούς  και τις επιχειρήσεις.
 • Η ανάγκη ανάδειξης/ανάπτυξης μηχανισμών συνεργασίας, συνεύρεσης νέων δημιουργών και  παροχής κινήτρων για  την απασχόληση τους σε επιχειρήσεις του τομέα των Δημιουργικών Βιομηχανιών έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η μεταναστευτική ροή  ταλαντούχων νέων στο εξωτερικό. Προτάθηκε η πραγματοποίηση event-   αλληλεπίδρασης/ γνωριμίας/ χαρτογράφησης του χώρου/ υποστήριξης/συνέργειας κλπ. των ανεξάρτητων δημιουργών.
 • Η ανάγκη προώθησης πολιτικής με γνώμονα την εξωστρέφεια της οικονομίας, δίνοντας έμφαση στην προβολή/προώθηση καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών  του χώρου Πολιτισμού-Τουρισμού-Δημιουργικών και στην προώθηση των εξαγωγών. Προτάθηκε η  διαμεσολάβηση της ΓΓΕΤ π.χ. η διαμόρφωση μηχανισμών-εργαλείων ή/ και θεσμικού πλαισίου για την προώθηση των Ε&Τ  αποτελεσμάτων-προϊόντων-υπηρεσιών καθώς και τη νομική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η ανάγκη «ελεύθερης» διάθεσης  δεδομένων πολιτιστικού χαρακτήρα προς αξιοποίηση. Επισημάνθηκε ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω πχ. της  διαμόρφωσης  διαδραστικών τεχνολογικών εφαρμογών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εκπαιδευτικά  παιχνίδια κλπ.) στερείται αντικειμένου εφόσον η επιχειρηματική κοινότητα δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα ανάπτυξης  του περιεχόμενου των εφαρμογών (σήμερα δεν διατίθενται τα δεδομένα είτε ελεύθερα είτε  με χρέωση). Υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας του Υπουργείου Ε&Τ με το ΥΠΟ με σκοπό την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος (πιθανόν η υπογραφή σχετικού μνημονίου, η από κοινού επεξεργασία θεσμικού πλαισίου κλπ.).

Τέλος, ανταλλάχθηκαν απόψεις  για τον προγραμματισμό των εργασιών της Ομάδας προκειμένου να εξειδικευτούν οι προτεραιότητες της  RIS3 στο πλαίσιο της  επικείμενης προκήρυξης. Συμφωνήθηκε, τα  μέλη να καταθέσουν εγκαίρως  τις προτάσεις και τις ιδέες τους  στο σχετικό ερωτηματολόγιο  που θα αποσταλεί από τη ΓΓΕΤ, έτσι ώστε να επιχειρηθεί μια αρχική ομαδοποίηση και η δεύτερη συνάντηση της ομάδας να πραγματοποιηθεί  μεταξύ  21-24 Ιουνίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν :

 • ΔΙΑΖΩΜΑ: Ευδόκιμος Φρεγκόγλου
 • Postscriptum ΕΠΕ: Kώστας Κωνσταντινίδης
 • IΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ: Νατάσσα Φλώρου
 • Steficon S.A.: Μιχάλης Σαραντινός
 • Mobics: Bασίλης Tσέτσος
 • Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά /από ΙΕΛ: Νίκος Γλάρος
 • CORALLIA/gi-cluster: Μαίρη Κόντου
 • ΑΣΚΕ: Μάνθος Σαντοριναίος
 • ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: Στυλιανός Θωμόπουλος
 • ΕΚΠΑ: Eύη Νομικού
 • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Αγγελική Μαραγκάκη, Τάσσος Γιαννόπουλος
 • ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ: Δημήτριος Τζοβάρας
 • ΕΙΕ/ΕΚΤ: Νίκος Καραμπέκιος
 • ΙΤΕ- Ινστιτούτο Πληροφορικής: Νίκος Παρταράκης
 • ΜΟΚΕ /ΕΜΠ: Άγγελος Τσακανίκας
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ρουμπόπουλος Κώστας
 • ΓΓΕΤ / Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας &  Καινοτομίας: Δρ. Αστέριος Χατζηπαραδείσης & η Συντονίστρια Ομάδας Δρ. Ιφιγένεια Σταμέλου