Δημιουργήθηκαν Ομάδες Εργασίας για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας & Τεχνολογίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ομάδες Εργασίας:

 • Ομάδα 1: Οπωροκηπευτικά - Καλλιέργειες υπό κάλυψη (Θερμοκήπια - Δικτυοκήπια)
 • Ομάδα 2: Υδατοκαλλιέργειες
 • Ομάδα 3: Ελιά - Λάδι
 • Ομάδα 4: Φυτοπροστασία
 • Ομάδα 5: Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία & Βιολειτουργικά τρόφιμα
 • Ομάδα 6: Αρωματικά φυτά
 • Ομάδα 7: Δενδροκομία
 • Ομάδα 8: Κτηνοτροφία
 • Ομάδα 9: Άμπελος - Οίνος
 • Ομάδα 10: Γεωργία (Υπόλοιπες καλλιέργειες, τεχνολογίες υποστήριξης)
 • Ομάδα 11: Ποτά - Αναψυκτικά
 • Ομάδα 12: Νερά - Δάση
 • Ομάδα 13: Αξιοποίηση αποβλήτων από την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων