Νοέμβριος 2017

3η συνάντηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστηρικτικό υλικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κείμενα Εργασίας σε Τομείς Προτεραιότητας (Διαβούλευση)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ημερίδα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15 Απριλίου 2015)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2016

2η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάρτιος 2016

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούλιος 2016

1η Συνάντηση Ολομέλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσιάσεις 2ης Συνάντησης Ολομέλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δικτύου για την Αγροβιοδιατροφή

2η Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δικτύου για την Αγροβιοδιατροφή

1η Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημιουργία Ομάδων Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2014

Επιχειρηματική ανακάλυψη περιόδου 2013

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβουλευτική ομάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ