Η 1η συνάντηση Εργασίας για την διαμόρφωση των προτεραιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα σεμιναρίων στο ισόγειο του κτιρίου Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,11635, Αθήνα.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι εκπρόσωποι από τον παραγωγικό χώρο που αντιπροσωπεύουν την αλυσίδα του συμπλέγματος του τομέα Αγροτικής παραγωγής, των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας, με κύρια κριτήρια την δυναμική των κλάδων και την καινοτομικότητα που παρουσιάζουν στην παραγωγική διαδικασία.