Πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2017 η 3η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτεται η ατζέντα και οι σχετικές παρουσιάσεις.