array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ πρωτ. ΓΓΕΤ 126130 – 27-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΞΙ46ΜΤΛΡ-ΕΔ4) Απόφασης με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ-1η Πρόσκληση : Φορέας Αρωγός», εκδόθηκαν οι ακόλουθες δύο Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,

α) η με αριθμ. πρωτ. 136668-22-12-2020 (AΔΑ: Ψ3ΑΜ46ΜΤΛΡ-5ΩΡ) με θέμα: «Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

και

β) η με αριθμ. πρωτ. 136671 – 22-12-2020 (ΑΔΑ: 9Δ1Ζ46ΜΤΛΡ-8ΦΙ) με θέμα:  «Τροποποίηση της Απόφασης Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875.

Συγκεκριμένα:

α) με την ανωτέρω πρώτη τροποποίηση της Απόφασης ένταξης, εντάσσονται προς χρηματοδότηση οι ακόλουθοι Φορείς Αρωγοί με κωδικούς έργων:

ΓΓ1CL-0055422, ΓΓ1CL-0057366, ΓΓ1CL-0059415, ΓΓ1CL-0058590, ΓΓ1CL-0055876, ΓΓ1CL-0055431, ΓΓ1CL-0057244, ΓΓ1CL-0057320, ΓΓ1CL-0057077 και ΓΓ1CL-0058322.

β) με την ανωτέρω τροποποίηση της Απόφασης Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης, απορρίπτονται οι Φορείς Αρωγοί με κωδικούς έργων:

ΓΓ1CL-0053980, ΓΓ1CL-0055686, ΓΓ1CL-0056495, ΓΓ1CL-0058971, ΓΓ1CL-0057392 και ΓΓ1CL-0056918.

Οι παρούσες αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες

 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)