array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας η υπ’ αριθμ. πρωτ. 79540 – 08-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ) απόφαση με θέμα: Πρώτη / 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΚ 14155 – 10-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ) απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινής Υπουργικής Απόφασης / ΚΥΑ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266)»

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. C (2022) 5087 final/14-07-2022 απόφασης της ΕΕ με θέμα «State aid SA.103501 (2022/N) – Greece Amendment to the Regional aid map for Greece (1 January 2022 – 31 December 2027) – increased aid intensities for territories identified for support from the JTF, τροποποιημένου τελικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας θα εφαρμόσει αυτοδίκαια την προσαύξηση των ποσοστών ενίσχυσης για τους δικαιούχους της Δράσης, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων πραγματοποιούνται σε επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση περιοχή.

και

Αντικαθίσταται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. 2022-2027 με το νέο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΗ  2022 2027 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Η παρούσα πρώτη / 1η τροποποίηση της απόφασης αναρτάται στις ιστοσελίδες:

της ΓΓΕΚ, https://gsri.gov.gr,

και

του Ταμείου Ανάκαμψης https://greece20.gov.gr/