array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 471/28.1.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Εικοστή δεύτερη (22η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (ΑΔΑ: ΨΤΞΠ46ΜΤΛΡ-ΘΜΝ).

Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσεται ένα (1) ερευνητικό έργο του B΄ Κύκλου της Δράσης με Δημόσια Δαπάνη 891.240,25€.

Η ανωτέρω απόφαση ενσωματώνει τις εκδοθείσες ανακλήσεις 3 έργων του Α΄ Κύκλου: Τ1ΕΔΚ-03195, Τ1ΕΔΚ-03227, Τ1ΕΔΚ-04470 και 1 έργου του Β΄ Κύκλου: Τ2ΕΔΚ-00170.

Επιπλέον στην ανωτέρω απόφαση γίνεται αποτύπωση της οριζόντιας 6μηνης παράτασης σύμφωνα με την Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5420/17.11.2020 (ΑΔΑ: 99ΔΨ46ΜΤΛΡ-ΝΘΦ).

Οι δικαιούχοι του ενός (1) ερευνητικού έργου, το οποίο εντάσσεται με την Εικοστή δεύτερη (22η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ του εν λόγω ερευνητικού έργου) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης ένταξης, μέχρι την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για το εν λόγω ερευνητικό έργο) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ…_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).

Ερευνώ Δημιουργώ- Καινοτομώ»: Μια εμβληματική δράση του νέου ΕΣΠΑ :: left.gr