array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:

Η υπ. αριθμ. πρωτ. 45474 – 16/05/2023 (ΑΔΑ: 93Δ846ΜΤΛΡ-Ψ6Β) απόφαση με θέμα: Τέταρτη / 4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος» Κωδικός Πρόσκλησης 049ΚΕ.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. : 45480 – 16-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΟΙ46ΜΤΛΡ-ΑΟ5) απόφαση με θέμα: Τέταρτη / 4η τροποποίηση Απόφασης απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος» Κωδικός Πρόσκλησης 049ΚΕ.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης ένταξης, θα επιχορηγηθούν επί πλέον δέκα πέντε / 15 ωφελούμενες επιχειρήσεις, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται στις τριακόσιες σαράντα οκτώ / 348.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στη Δράση καθώς και ο αιτών του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της αντίστοιχης απόφασης, η οποία θα εξετασθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του κεφαλαίου 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ») προς την ΓΓΕΚ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsri.gov.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), ήτοι έως και την Παρασκευή 26.05.2023, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Επί πλέον, σας ενημερώνουμε ότι για τον αιτούντα του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης απερρίφθη στο πλαίσιο της Δράσης, δεν δίδεται δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όσον η πρόσκληση έκλεισε την 17η.02.2023.