array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε:

η Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3728/13.12.2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.3.2018 Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». (ΑΔΑ: Ψ33546ΜΤΛΡ-Χ2Π).

Η Απόφαση συνιστά επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.3.2018 (ΑΔΑ: 602Ξ4653ΠΣ-ΩΨΝ) και ειδικότερα επικαιροποίηση του πίνακα των προτάσεων που απορρίπτονται οριστικά, μετά την εξέταση των ενστάσεων στο πλαίσιο της παρέμβασης ΙΙΙ του Α’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Ο αναλυτικός πίνακας των 29 αιτήσεων που απορρίπτονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω απόφασης. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνεται πλέον το έργο με κωδικό Τ1ΕΔΚ-02991 το οποίο ενώ είχε αρχικά συμπεριληφθεί στη σχετική απόφαση απόρριψης (Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.3.2018), υπέβαλε ένσταση η οποία έγινε αποδεκτή και εντάχθηκε στη Δράση με την Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1176/05.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΡΚ4653ΠΣ-Ρ1Α).

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.3.2018 (ΑΔΑ: 602Ξ4653ΠΣ-ΩΨΝ) Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η ανωτέρω απόφαση συνιστά επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.3.2018 (ΑΔΑ: 602Ξ4653ΠΣ-ΩΨΝ) και συνεπώς δεν κινεί εκ νέου προθεσμία για νέο στάδιο ενστάσεων για τις απορριφθείσες αιτήσεις.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr)