Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα της ΓΓΕΤ έχουν αλλάξει απο 2107458ΧΧΧ σε 2131300ΧΧΧ. Για παράδειγμα οταν θέλετε να μιλήσετε με το 2107458076, πρέπει να καλέσετε στο 2131300076.