array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 412  θα διεξαχθεί κλήρωση από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, προκειμένου να συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών συμφώνα με την απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ.: 147832-13/9/16 ΑΔΑ:ΩΘ884653ΠΣ-ΒΛΦ με θέμα «Κατακύρωση του έργου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΕΤ σε θέματα υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην παραλαβή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και παραδοτέων

σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 8 . του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α).

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στους χώρους ανακοινώσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ.

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Σχεδιασμού

& Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έ&Τ

 

 

Αγγέλου – Σπηλιώτη Αγνή