array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η  Γενική Γραμματεία Έρευνας &Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 1,  του Ν. 4270/2014,  το οποίο αφορά την παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα της ΓΓΕΤ και έχει συσταθεί με την ΚΥΑ 5439/1985, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 12739/2000.

Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών αφορά:

·  την καταχώριση στα λογιστικά βιβλία όλων των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών

·  την σύνταξη των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων

·  την εκτέλεση εν γένει όλων  των αναγκαίων λογιστικών εργασιών για την τήρηση των  προβλέψεων του νόμου

Ο/η ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

1. Να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης

2. Να γνωρίζει μηχανογραφημένη  λογιστική (η γνώση του λογιστικού προγράμματος ATLANTIS είναι επιθυμητή) και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

3.  Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων είναι επιθυμητή.

Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται σε καθημερινή βάση στη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των τρεχουσών αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού και στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια και το ύψος της αμοιβής ορίζεται μέχρι 20.000€ χωρίς ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Μεσογείων 14, 115 10 Αθήνα, στην γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού (1ος όροφος) αναγράφοντας:

– τα στοιχεία της ταυτότητας τους,

-στοιχεία επικοινωνίας

-και το ύψος της αποδεχόμενης  από αυτούς/ες αμοιβής.

Θα πρέπει επίσης να επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ο τίτλος σπουδών, η εμπειρία τους στο αντικείμενο του έργου καθώς και κάθε άλλη ενασχόληση ή δραστηριότητα, που είχαν αναπτύξει.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του Προϊσταμένου του Ε.Λ. Κ.Ε. και της αναπληρώτριας αυτού.

 Η επιλογή του/της αναδόχου θα κριθεί από την σχετική εμπειρία του/της, το αποδεχόμενο ύψος αμοιβής και την εν γένει παρουσία του/της.

Οι επί μέρους όροι προσφοράς των παραπάνω υπηρεσιών και καταβολής του συμβατικού τιμήματος θα καθορισθούν στην σχετική σύμβαση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέχρι και την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.00.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν με τον κ. Α. Γιαννόπουλο (210 7458039 – tgian@gsrt.gr) ή με την κα Γ. Δέμη (210 7458040 –gdem@gsrt.gr).

Ο/η προκρινόμενος/η θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθεί ο/η επόμενος/η στη σειρά επιλογής.