array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι δέχεται αιτήσεις για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2015 (φορολογικό έτος 2015), σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στο άρθρο  22Α, δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, του ν. 4172/2013 (Α΄107) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσέρχονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατάθεση αίτησης πιστοποίησης δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας το αργότερο την ημέρα υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης.
Τα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνουν:
1) Το έντυπο στοιχείων υποβολής για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου, το οποίο συμπληρωμένο  στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εάν η επιχείρηση υλοποίησε περισσότερα του ενός ερευνητικά έργα για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτών θα συμπληρώνεται αντίστοιχος αριθμός εντύπων.
2) Φόρμα πιστοποίησης σε μορφή excel,   στα φύλλα 1,2,4 και 5  της οποίας θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους τα πεδία που αφορούν την επιχείρηση.
3) Το άρθρο 22α του ν.4172/2013 (Α’107)
4)Την ΠΟΛ 1113/02-06-2015 (Α΄167) «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α  και 23 του ν.4172/2013» .
5) Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 12962/(ΠΟΛ)2029 /03-11-87(Β’743) για τον καθορισμό των δαπανών που αφορούν επιστημονική και τεχνολογική έρευνα.
6) Επεξηγήσεις και λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης.
Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι αρμόδια για την έκδοση βεβαιώσεων και όχι για θέματα που άπτονται φορολογικού ενδιαφέροντος.
Ο σχετικός  φάκελος, με  την αίτηση  και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή  στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/ Τμήμα Καινοτομίας, Μεσογείων 14 – 18 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα.
Πληροφορίες: Ι.Μυλωνά  210 7458143, e-mail: i.milona@gsrt.gr