array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι δέχεται αιτήσεις για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014).
Κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α’ 151) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Συγχρόνως, με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε.
Σύμφωνα δε με την ΠΟΛ 1137/13. 05.2014 για την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα από την αριθ. 12962 (ΠΟΛ)2029/3.11.1987 (ΦΕΚ Β’ 743/1987) Απόφαση.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσέρχονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατάθεση αίτησης πιστοποίησης δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας το αργότερο την προηγούμενη της υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:
1. Έντυπο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.
2. Το έντυπο υποβολής στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας το οποίο κατάλληλα συμπληρωμένο στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εάν η επιχείρηση υλοποίησε πλέον του ενός ερευνητικά έργα για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτών θα συμπληρώνεται αντίστοιχος αριθμός εντύπων.
3. Την ΠΟΛ 1137/2014
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α’ 151) όπως ισχύουν.
5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 12962 (ΠΟΛ)2029/3.11.1987 (ΦΕΚ Β’ 743/1987).
Ο σχετικός φάκελος, με την αίτηση και τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Μεσογείων 14 – 18 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα.
Πληροφορίες: Ι.Μυλωνά 210 7458161/162 e-mail: i.milona@gsrt.gr