1. Γενικές Πληροφορίες

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ:
Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (28210.28006 ή 28210.23058)
Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρονικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες και Αισθητήρες”
Β. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και  Διαιτολογίας (28430-29497)
Μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διατροφική Βιοοργανική Χημεία”
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 26-05-2020