1. Γενικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων  Μελών ΔΕΠ:

 

        Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

·         Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών».

 

·         Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 20/04/2020 .