Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)