Γενικές Πληροφορίες

Κοινό Δελτίο Τύπου των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας.

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή Αξιολόγησης και κατάρτισε τον προσωρινό πίνακα των προτάσεων που επιλέχθηκαν, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs – EDIHs).

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020,  η παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την εξειδικευμένη ανάλυση των χαρακτηριστικών των υποβληθεισών, από τις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον προσωρινό πίνακα μέσω του gov.gr (Επιχειρηματική δραστηριότητα / Ενίσχυση επιχειρήσεων /  Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs) – Προσωρινός πίνακας επιλεχθέντων προτάσεων), καθώς επίσης και στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας.