array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΓΓΕΤ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 87387 – 18-08-2020 (ΑΔΑ: 61ΗΤ46ΜΤΛΡ-Θ4Σ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των τριάντα τριών (33) αιτήσεων χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ, τα οποία απορρίπτονται οριστικά με την παρούσα Απόφαση, δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης αυτής, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα 10 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΤ, κατά της απόφασης απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απόρριψης, ήτοι έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2020.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)