array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η  προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.  110640/17.11.20222 (ΑΔΑ: 6ΒΝΨ46ΜΤΛΡ-ΗΗΛ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής».

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr, στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», στο μενού (Εκτυπώσεις Αποφάσεων «Αξιολόγηση Ένστασης»).

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinergeiesattiki@gsrt.gr.