array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design1"
 ["link"]=>
 string(2) "20"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (ΠΕΠ Αττική) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.

Ειδικότεροι στόχοι της Δράσης:

 • Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.
 • Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττικής.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 9.000.000€ και κατανέμεται ανά θεματικό τομέα ως ακολούθως:

Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000€
Αγροδιατροφή: 3.000.000€
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

Μέσω της Δράσης θα επιχορηγηθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:

 1. πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις (άρθρο 25 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014),
 2. προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014),
 3. συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014).

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Αττικής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή ως επιχειρήσεις.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων.
Επιπλέον στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκουν στους «Λοιπούς Φορείς» και αντιμετωπίζονται ως «Οργανισμοί έρευνας» ή ως «Επιχειρήσεις».

2. Χαρακτηριστικά συμπράξεων της Δράσης

Θεματικός Τομέας Αριθμός και Είδος

Δικαιούχων Φορέων

Ποσοστό Προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού Κανονιστικό

πλαίσιο

Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες Σύμπραξη τουλάχιστον 2 φορέων εκ των οποίων:

– τουλάχιστον 1 επιχείρηση

– τουλάχιστον 1 οργανισμός έρευνας

≥ 40% Άρθρα 19, 25 & 28του Κανονισμού (EE) 651/2014

και

άρθρο 2.1.1

σημείο 19 του

2014/C 198/01

Αγροδιατροφή
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

O προϋπολογισμός εκάστου έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000,00 € για το σύνολο των δικαιούχων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Κατάσταση: Σε αξιολόγηση (έως 31.12.2021)

  ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ