array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 10.4 «Έγκριση» της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δημοσιοποιεί συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο των Δικαιούχων που αξιολογήθηκαν θετικά και εντάχθηκαν για χρηματοδότηση με την με αρ. πρωτ. 2061/04.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΕ7Λ7-1ΕΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην  Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 4592 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ.  3248/12.12.2022 (ΑΔΑ: ΕΣ997Λ7-ΕΘΘ)  και 1960/14.06.2023 (ΑΔΑ: 9ΘΨ37Λ7-ΠΦΡ) αποφάσεις.

Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγκεκριμένα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) 01: «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01: «Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.β.1:«Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία».

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.β: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

Στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ (αρχείο. xlsx) και για κάθε Δικαιούχο που εντάχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις, γίνεται αναφορά στην επωνυμία του, στον τίτλο του υπό εκτέλεση έργου, στον θεματικό τομέα που εντάσσεται, στην ημερομηνία έναρξης και λήξης του, στον προϋπολογισμό του, στο ύψος ενίσχυσής του, στην Περιφέρεια εγκατάστασης του Δικαιούχου και στον τομέα δραστηριότητας κατά NACE/ΚΑΔ.

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.