array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην  Περιφέρεια Αττικής» και εκδόθηκε:

Α) η με αρ. πρωτ. 2061/04.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΕ7Λ7-1ΕΣ) απόφαση με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην  Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 4592 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται προς χρηματοδότηση τριάντα μια (31) πράξεις κρατικών ενισχύσεων

και

Β) η με αρ. πρωτ. 2062/04.08.2022 (ΑΔΑ: Ρ4ΑΦ7Λ7-0ΡΚ) απόφαση με θέμα: Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην  Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται οριστικά διακόσιες εβδομήντα μια  (271) αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτούντες δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω αποφάσεων, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ενότητας 10.5 – Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Συντονιστής Έργου (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΚ, μέχρι την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης όσο και τους δυνητικούς δικαιούχους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.

Για ενδεχόμενες ερωτήσεις-διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131300237, 2131300137 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinergeiesattiki@gsrt.gr.