array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια:

  • της με αρ. πρωτ. 98/15.02.202 (ΑΔΑ: 9ΗΠΧ7Λ7-ΩΜΦ) απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα ‘‘Απόφαση έγκρισης αύξησης της δημόσιας δαπάνης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»’’,
  • της με αρ. πρωτ. 18932/01.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΘ9Α46ΜΤΛΡ-Ν9Κ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε&Κ με θέμα ‘‘Υποβολή συμπληρωματικών/επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ένταξης 17 αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»’’ και
  • της με αρ. πρωτ. 1192/10.04.2023 (ΑΔΑ: 66ΞΡ7Λ7-ΑΑΗ) 3ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» – Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ123

ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας δέκα επτά (17) αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Αναλυτικής Πρόσκλησης και εκδόθηκε:

Α) η με αρ. πρωτ. 1959/14.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΣΟ7Λ7-Δ3Ο) απόφαση με θέμα ‘‘2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην  Περιφέρεια Αττικής»’’ με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται προς χρηματοδότηση επιπλέον δέκα πέντε (15) πράξεις κρατικών ενισχύσεων

και

Β) η με αρ. πρωτ. 1960/14.06.2023 (ΑΔΑ: 9ΘΨ37Λ7-ΠΦΡ) απόφαση με θέμα ‘‘2η Τροποποίηση Απόφασης απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην  Περιφέρεια Αττικής»’’ με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται οριστικά διακόσιες πενήντα τέσσερις (254) αιτήσεις χρηματοδότησης, στις οποίες εμπεριέχονται και δύο (2) αιτήσεις της με αρ. πρωτ. 18932/01.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΘ9Α46ΜΤΛΡ-Ν9Κ) απόφασης που απορρίπτονται με την παρούσα.

Οι ως άνω 17 αιτούντες δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω αποφάσεων, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ενότητας 10.5 – Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Συντονιστής Έργου έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΚ, μέχρι το Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης όσο και τους δυνητικούς δικαιούχους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.

Για ενδεχόμενες ερωτήσεις-διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131300122, 2131300137 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinergeiesattiki@gsrt.gr.