Γενικές Πληροφορίες

B’ Κύκλος -Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ B’ ΚΥΚΛΟ – 1η Έκδοση

Ημερομηνία: 14/3/2019

Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις.