Γενικές Πληροφορίες

H διαχρονική αύξηση των αιτημάτων που υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ για φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) κατά την περίοδο 2010-2016,

όπως επίσης και των αντίστοιχων δαπανών που πιστοποιούνται με βάση τους Ν. 2238/1994 και N. 4172/2013, αποτυπώνεται σε νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα μελέτη του EKT :

https://metrics.ekt.gr/publications/388