array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 109364/15.11.2022 (ΑΔΑ: 602Χ46ΜΤΛΡ-Π7Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε τροποποίηση στοιχείων των πράξεων με κωδικό: : ΓΓ2CC-0076627 (MIS 5130726), ΓΓ2CC-0077849 (MIS 5130729), ΓΓ2CC-0083215 (MIS 5130744), ΓΓ2CC-0094040 (MIS 5130742), ΓΓ2CC-0107547 (MIS 5130736), ΓΓ2CC-0116578 (MIS 5130745), ΓΓ2CC-0131674 (MIS 5130738), ΓΓ2CC-0141299 (MIS 5130739), ΓΓ2CC-0154586 (MIS 5130740), ΓΓ2CC-0088253 (MIS 5130731), ΓΓ2CC-0110274 (MIS 5130737) και ανάκλησης της ένταξης της πράξης με κωδικό ΓΓ2CC-0090144 (MIS 5130741).

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.