array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Επενδύουμε στην Έρευνα, χτίζουμε την Ελπίδα!»

Ένα νέο, ριζικά ανανεωμένο τοπίο για την Έρευνα και την Καινοτομία διαμορφώνεται στη χώρα με μια σειρά θεσμικών και χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Την Παρασκευή 15 Ιουλίου, στις 10.00 π.μ., θα υπογραφεί, σε ανοιχτή εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Β. Κων/νου 48, Αθήνα), Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 240 εκ. ευρώ, για το διάστημα 2016-2018, που θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας νέων επιστημόνων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Οι πόροι αυτοί θα είναι πρόσθετοι εκείνων του ΕΣΠΑ, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ).Η πρώτη εκταμίευση από το ποσό αυτό θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της  Συμφωνίας.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης αυτής της σημαντικής συμφωνίας ο Αν. Υπουργός ΥΠΠΕΘ, αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η διαχείριση των πόρων που θα προκύψουν από τη συμφωνία με την ΕΤΕπ  θα γίνεται από ένα νεοσύστατο Ίδρυμα, το ΕΛΙΔΕΚ,  για την ίδρυση του οποίου έχει ήδη προετοιμαστεί Σχέδιο Νόμου. Το Νομοσχέδιο αυτό έχει τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση και επίκειται η κατάθεσή του στη Βουλή.

Ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά σχετικά με τη λειτουργία του νέου Ιδρύματος είναι τα παρακάτω:

•          Η ΓΓΕΤ θα εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη για τη χάραξη της Εθνικής Πολιτικής και για τη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ. Το ΕΛΙΔΕΚ θα λειτουργεί συμπληρωματικά και θα συνεισφέρει στην υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

•          Η διακυβέρνηση του ΕΛΙΔΕΚ έχει σχεδιασθεί να είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πολιτική εξουσία και να βασίζεται στους δημόσιους ερευνητικούς φορείς που το απαρτίζουν θεσμικά, χωρίς παρεμβάσεις ή  άνωθεν επιβαλλόμενες επιλογές.

•          Η λειτουργία του ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται να διευκολύνει την όσμωση μεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και των διαθέσιμων υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα προωθήσει τη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου Έρευνας και Παιδείας.

•          Οι κανόνες χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ  θα είναι απλοί και προσαρμοσμένοι στη δυναμική που διέπει την Έρευνα, απαλλαγμένοι από γραφειοκρατικές διαδικασίες, και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

•          Αδιαπραγμάτευτο κριτήριο για τις επιλογές του ΕΛΙΔΕΚ θα είναι η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

•          Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΛΙΔΕΚ  δε θα υπόκεινται σε περιφερειακά κριτήρια και ποσοστώσεις όπως ισχύει για τους πόρους του ΕΣΠΑ. Η συμπληρωματικότητα αυτή θα επιτρέψει τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, κάτι αναγκαίο στις συνθήκες κρίσης που βιώνει η χώρα σήμερα».

Καταλήγοντας ο Αν. Υπουργός  επισήμανε :

«Η πρωτοβουλία της δημιουργίας του ΕΛΙΔΕΚ και της διάθεσης πρόσθετων πόρων για την Ε&Κ αποτελεί ένα πρώτο απτό βήμα της Κυβέρνησης για την αναστροφή της μονοσήμαντης φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και την προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων ώστε να εργαστούν στη χώρα.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε μετέπειτα φάση το ΕΛΙΔΕΚ θα στοχεύσει, με την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, στη στήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, με κεφάλαια σποράς.

Το όλο εγχείρημα σχεδιάζεται να είναι μακράς πνοής και εμβέλειας και να συντελέσει στην απελευθέρωση του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει στην Έρευνα, ώστε αυτό να αποτελέσει στήριγμα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, που έχει ήδη ξεκινήσει».