Γενικές Πληροφορίες

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, όπου τον υποδέχτηκε ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κ. Παναγιώτης Καρνιούρας. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας για τον ρόλο και τη συνδρομή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.