array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη “Ασφάλεια νερού για τον πλανήτη” είναι μία από τις υποψήφιες συμπράξεις του  Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027).

Η σύμπραξη έχει ως κύριο στόχο την προώθηση συστημικών αλλαγών σε όλη την αλυσίδα της έρευνας και της καινοτομίας για τους υδατικούς πόρους και στην ανάπτυξη λύσεων που θα διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την διαθεσιμότητα νερού αποδεκτής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας για όλους.  Στο πλαίσιο αυτό θα καλύψει όλες τις διαστάσεις της ασφάλειας του νερού που περιλαμβάνονται στον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών:

–          Προστασία της ζωής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων

–          Διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας

–          Συντήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

–          Διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και δραστηριοτήτων (όπως ενέργεια, γεωργία, βιομηχανία)

–          Προστασία της κοινωνίας και των σχετικών υποδομών από φυσικούς κινδύνους

–          Συνεργατικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση διασυνοριακών υδάτων

–          Καλή διακυβέρνηση

Μια προκαταρκτική περιγραφή της Σύμπραξης «Water4All» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής για τις συμπράξεις της θεματικής ενότητας (cluster) 6 του Ορίζοντα Ευρώπη.

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας (SRIA) το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον επιστημονικό οδικό χάρτη των δραστηριοτήτων που υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης.

H διαβούλευση βασίζεται σε προσχέδιο που διαμορφώθηκε από ομάδα εργασίας και  απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (Πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές/περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.ά.) προκειμένου να διασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται έως τις 11 Ιανουαρίου 2021 στον σύνδεσμοhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Water4All_SRIA_2020

 

Water challenges for a changing world