1. Γενικές Πληροφορίες

Λόγω μεταφοράς της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 η προθεσμία υποβολής στοιχείων στη ΓΓΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Στάδιο 1 της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2021 του PRIMA λήγει τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, ώρα 15:00 (αντί της 7ης Μαΐου).