array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η  προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266)», από την προς τούτο συσταθείσα Β’ Επιτροπή, εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση με:

Αρ. πρωτ. 114460 – 28-11-2022 (ΑΔΑ: 68Τ646ΜΤΛΡ-ΙΨΟ) και θέμα: «Δεύτερη / 2η Απόφαση Έγκρισης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

  • γίνεται μερικώς αποδεκτή μία / 1 ένσταση και
  • απορρίπτονται τρεις / 3 ενστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας δέκα / 10 ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κατ’ εφαρμογήν των προβλεπομένων στην παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.