array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620, ως προς την πρώτη / 1η Φάση ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών και επιλεξιμότητας, από την προς τούτο συσταθείσα Επιτροπή, εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση με:

Αρ. πρωτ. 118128 – 06-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΛΒ46ΜΤΛΡ-Β8Β) και θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620, ως προς την πρώτη / 1η Φάση ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών και επιλεξιμότητας.»

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.