array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 9.4 «Έγκριση /Δημοσιότητα ενταγμένων έργων» της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, η Γ.Γ.Ε.Τ. δημοσιοποιεί συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο / επιχειρηματικό σχέδιο των Φορέων Αρωγών που αξιολογήθηκαν θετικά και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8424/06.08.2020 Απόφασης ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΨΔ7Χ46ΜΤΛΡ-Ρ9Ρ).

Η Δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 και 01Σ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01: «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση»

Στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ (αρχείο.xlsx) και για κάθε Φορέα Αρωγό που εντάχθηκε, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, γίνεται αναφορά στην επωνυμία του, στον τίτλο του υπό εκτέλεση έργου, στην ημερομηνία έναρξης και λήξης του, στον προϋπολογισμό του, στο ύψος ενίσχυσής του, στο ποσοστό συμμετοχής της Ε.Ε., στην Περιφέρεια εγκατάστασης του Φορέα Αρωγού και στον τομέα δραστηριότητας κατά NACE.

Η επικείμενη 2η Πρόσκληση της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ», θα είναι ανοικτή προς όλες τις επιχειρήσεις- μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων Φορέων Αρωγών, ανεξαρτήτως του εάν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των Φορέων Αρωγών στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της δράσης. Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η υπογραφή προσυμφώνου συνεργασίας με το Φορέα Αρωγό για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το προσύμφωνο θα οριστικοποιηθεί ως σύμφωνο αμέσως μετά την έγκριση της πρότασης του ΣΣΚ στην 2η Πρόσκληση.

Με την παρούσα δημοσιοποίηση παρέχεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη συνεργασιών Ε&Τ με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων των εγκεκριμένων ΣΣΚ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έναν εκ των οκτώ θεματικών τομέων, της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).