array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-201 (ΦΕΚ 4841/ /29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση του κτιρίου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και διαμόρφωση του γειτνιάζοντα περιβάλλοντα χώρου για την πρόσβαση στις νέες κτιριακές υποδομές του Ε.Α.Α.», προϋπολογισμού 1.387.096,77€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αποπεράτωση του κτιρίου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών καθώς και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε αυτό να καταστεί προσβάσιμο και πλήρως λειτουργικό. Το έργο ανήκει στις Κατηγορίες Οικοδομικών Εργασιών CPV 45200000 και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών CPV 45300000 και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Στην κλήρωση ανάδειξης μέλους της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (mimed.ggde.gr).