array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2269/19.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρ. Δήμα με θέμα: Δωδέκατη (12η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΨΒΛ2465ΧΙ8-ΓΛΓ).

Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται δεκαοκτώ (18) νέα έργα του Α΄ κύκλου. Συγκεκριμένα εντάσσονται τα εξής: Τ1ΕΔΚ-00070 (MIS: 5048465), Τ1ΕΔΚ-00508 (MIS: 5048547), Τ1ΕΔΚ-00617 (MIS: 5048548), Τ1ΕΔΚ-01729 (MIS: 5048538),Τ1ΕΔΚ-02434 (MIS: 5048539), Τ1ΕΔΚ-02575(MIS: 5048540 ), Τ1ΕΔΚ-02873 (MIS: 5048541), Τ1ΕΔΚ-03332 (MIS: 5048479), Τ1ΕΔΚ-03482 (MIS: 5048542),Τ1ΕΔΚ-03812 (MIS: 5048514), Τ1ΕΔΚ-04469 (MIS: 5048515), Τ1ΕΔΚ-04549 (MIS: 5048516), Τ1ΕΔΚ-04605 (MIS: 5048549), Τ1ΕΔΚ-04810 (MIS: 5048550), Τ1ΕΔΚ-05294 (MIS: 5048518), Τ1ΕΔΚ-05348 (MIS: 5048519), Τ1ΕΔΚ-05442 (MIS: 5048551), Τ1ΕΔΚ-05529 (MIS: 5048520). Επιπλέον με την ανωτέρω τροποποίηση απεντάσσονται τρία (3) έργα για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ανάκλησης χρηματοδότησης του Α΄ κύκλου. Συγκεκριμένα απεντάσσονται τα εξής: Τ1ΕΔΚ-03897 (MIS: 5033647), Τ1ΕΔΚ-04195 (MIS: 5029760) και Τ1ΕΔΚ-04592 (MIS: 5029835).

Οι δικαιούχοι των επιπλέον δεκαοκτώ (18) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την Δωδέκατη (12η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο συντονιστής (ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 18 ερευνητικώνέργων) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της παρούσας απόφασης ένταξης,  μέχρι την 14.10.2019.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω 18 ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ .._Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).