Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι η κεντρική εκδήλωση της ΓΓΕΚ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:30 – 17:30, στον χώρο Εκδηλώσεων του Περιπτέρου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Η Έρευνα και η Καινοτομία ως αναγκαίες προϋποθέσεις Εθνικής Ανάπτυξης & Kοινωνικής Ευημερίας» θα μεταδίδεται από τη σελίδα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων στο YouTube στη διεύθυνση:

https://youtu.be/ngR2eXztkY0