array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875 και . εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 84242 – 06-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΔ7Χ46ΜΤΛΡ-Ρ9Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η παρούσα απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες

 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

 της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)