Γενικές Πληροφορίες

Επίσκεψη πραγματοποίησε την Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας) κ. Χρίστος Δήμας, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τον Υφυπουργό υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας και ακολούθησε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΤΑ.