1. Γενικές Πληροφορίες

Από την ίδρυσή του (1920) μέχρι σήμερα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) παραμένει πιστό στην αποστολή του, που είναι η πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νόσων μέσω της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και προσφοράς Υπηρεσιών στη Δημόσια Υγεία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα και στον τομέα των Νευροεπιστημών.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ:

  • Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και από το Υπουργείο Υγείας. 
  • Είναι οργανωτικά αυτοτελές Ινστιτούτο του οποίου η λειτουργία  διέπεται  από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού νόμου για τα Ερευνητικά Κέντρα όσο και από Διμερή Σύμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (ν. 4528/2018) με το Institut Pasteur της Γαλλίας
  • Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι και άλλα Ινστιτούτα του Δικτύου, στη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, τη ΝΑ Ασία, την Ευρώπη και τον Καναδά.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 127, και αποτελεί ένα δυναμικό και σύγχρονο Ερευνητικό Ινστιτούτο που λειτουργεί με γνώμονα την Αριστεία στην Έρευνα, τη Δημόσια Υγεία και την Εκπαίδευση. Το ΕΙΠ διαθέτει κρίσιμη μάζα υψηλά εξειδικευμένων επιστημόνων με πολυετή εμπειρία, που έχουν επιτύχει αριστεία και στους δύο τομείς ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου (Λοιμώξεις και Νευροεπιστήμες). Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΙΠ συμμετέχουν σε πλήθος συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού για τη δημιουργία δικτύων βασικής, μεταφραστικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Το ΕΙΠ είναι το μοναδικό ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο, το οποίο δραστηριοποιείται ερευνητικά στον τομέα των Λοιμώξεων των Ανθρώπων και των Ζώων μέσα από το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της Ενιαίας Υγείας (One Health). Διαθέτει ισχυρό όνομα και φήμη στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία. Το Ινστιτούτο έχει επίσης προσελκύσει σημαντικό αριθμό μεταδιδακτορικών συνεργατών από τα καλύτερα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

2. Βιοϊατρική Έρευνα

Οι ερευνητικές του ΕΙΠ  στοχεύουν στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και της ευημερίας μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης βιοϊατρικής έρευνας, η οποία υλοποιείται με προηγμένες τεχνολογίες και μεταφράζεται στην κλινική μέσω καινοτόμων διαγνωστικών, προφυλακτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων.  Η κύρια δραστηριότητα του ΕΙΠ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή Έρευνας στα αντικείμενα: (α) Λοιμώξεις του Ανθρώπου και των Ζώων και (β) Νευροεκφυλιστικά και Αυτοάνοσα Νοσήματα, Φλεγμονή και (γ) Καρκίνος.

3. Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του ΕΙΠ είναι ο στρατηγικός ρόλος του  στη διερεύνηση των επιδημιών και / ή των πανδημιών στην Ελλάδα. Το ΕΙΠ παρέχει υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας μέσω ενός καλά οργανωμένου και διαπιστευμένου Διαγνωστικού Κέντρου που ειδικεύεται στην ταχεία ανίχνευση και διάγνωση βακτηριακών, ιογενών και παρασιτικών ασθενειών. Επιπλέον, συμβάλλει στην πολιτική του Υπουργείου Υγείας, στην παρακολούθηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων, φιλοξενώντας μια σειρά εργαστηρίων αναφοράς.

Στη διάρκεια των εκατό χρόνων λειτουργίας του, το ΕΙΠ έχει κληθεί και έχει συμβάλει με πλήρη ετοιμότητα σε επιδημικές/πανδημικές κρίσεις για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στην πατρίδα μας. 

COVID-19 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) από την αρχή της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού SARSCoV-2,  βρίσκεται στην πρώτη γραμμή  για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, με το εργαστήριο βιοασφάλειας 3 (BSL3) να έχει ορισθεί  ως Εθνικό Κέντρo Αναφοράς για τον νέο κορωνοϊό.

Στο πλαίσιο της προώθησης της επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας, έχει δρομολογήσει και διεξάγει ερευνητικές μελέτες για την κατανόηση της δράσης του νέου κορωνοϊού, των παθογενετικών μηχανισμών, της επιδημιολογίας και της ανάπτυξης νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών εργαλείων. Με βάση τη σαφώς τεκμηριωμένη τεχνογνωσία και εμπειρία του στα λοιμώδη νοσήματα, με διεθνώς καθιερωμένα ερευνητικά Τμήματα των Εργαστηρίων Αναφοράς αναπνευστικών λοιμώξεων και ερευνητικά εργαστήρια  Ιολογίας, Ανοσολογίας και Νευροβιολογίας το ΕΙΠ βρίσκεται στην πρωτοπορία της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας.

4. Εμβόλια

Η Μονάδα Εμβολίων του ΕΙΠ, σε συνδυασμό με ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει εμβόλια και βιολογικά προϊόντα στο Υπουργείο Υγείας και άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, ενώ παράλληλα διεξάγει ελέγχους για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

5. Υπευθυνότητα στην Έρευνα και στην Καινοτομία

Το ΕΙΠ  είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή των θεμάτων υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας.Η πεποίθησή μας είναι ότι η επικοινωνία της επιστήμης και η εκπαίδευση στην επιστήμη,  είναι υψίστης σημασίας. Στο ΕΙΠ αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία της έρευνας, όπως συνεργασίες με τις ενώσεις των ασθενών, συνεργασίες με τους δήμους για την ευαισθητοποίηση  και την ενημέρωση των πολιτών σε επιστημονικά θέματα.