Γενικές Πληροφορίες

Από την ίδρυσή του το 2000 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της κοινωνίας.

Η κλιματική αλλαγή, η πράσινη ενέργεια, η βιωσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ολιστική προσέγγιση υγείας – διατροφής, τα αυτόνομα οχήματα, η έξυπνη ανάπτυξη των πόλεων και η κυκλική οικονομία, συνθέτουν τα κύρια πεδία, στα οποία δραστηριοποιούνται τα πέντε (5) Ινστιτούτα του. Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων – ΙΔΕΠ, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΙΠΤΗΛ, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών – ΙΜΕΤ, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών – ΙΝΕΒ και το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας – ΙΒΟ, συγκεντρώνουν περισσότερους από 1100 εργαζομένους -στην πλειονότητά τους μηχανικούς και επιστήμονες- σε 6 περιφέρειες και 7 πόλεις.

Το ΕΚΕΤΑ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατά το έτος 2020 αυτά διασφάλισε περισσότερα από 55 ε. € και είναι ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αποτελεί κορυφαίο ερευνητικό Κέντρο στη χώρα, ενώ καταλαμβάνει την 14η θέση των διακεκριμένων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης, όσον αφορά την προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και έχει λάβει πλήθος βραβείων και διακρίσεων όπως τα: EU Descartes Prize, ERC Advanced Grant, REG-POT Grant, Trading Agent Competition Award κτλ.

Την ίδια στιγμή, το ΕΚΕΤΑ επιδεικνύει μοναδική ικανότητα να καινοτομεί, γεγονός που καταδεικνύεται από τη σύναψη πληθώρας διμερών συμβολαίων με τη βιομηχανία, που αποτελούν διαχρονικά το 14% των ετήσιων εσόδων του, αλλά και από τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που καταγράφουν οι έως σήμερα 16 spin off εταιρίες του.

Το ΕΚΕΤΑ εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, από μία νησίδα σε Κέντρο Αριστείας, σκοπεύοντας να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη νέα εποχή των σύγχρονων τεχνολογικών οικοσυστημάτων, που ξεκινούν από την έρευνα και εκτείνονται μέχρι την ανάπτυξη παραγωγικών|επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Βάση αυτού, το ΕΚΕΤΑ οραματίζεται να καταστεί ένας κοινός τόπος υποδομών, που θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση της έρευνας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, δραστηριότητες, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξεύρεση λύσεων στις μεγάλες και σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ