Γενικές Πληροφορίες

«ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018»
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα (27 και 28 Νοεμβρίου 2018)
στο πλαίσιο του έργου ERA-MobilCar.GR-HORIZON 2020